1. Technik robót wykończeniowych w budownictwie (311219) – nowy zawód na rynku pracy. Rozwój budownictwa sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników specjalizujących się w nowoczesnym wykańczaniu wnętrz. Kształcenie w tym zawodzie daje absolwentom możliwość znalezienia interesującej pracy.

Szkoła wprowadziła innowację w kształceniu tego zawodu: Aranżacja wnętrz.

 

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Kwalifikacja 1:

BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

 

Kwalifikacja 2:

BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

 

 1. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie z innowacją aranżacja wnętrz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 

 1. wykonywania robót wykończeniowych;
 2. organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 3. montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych;
 4. koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych;
 5. organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych;
 6. sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie.

 

Wprowadzenie innowacji Aranżacja wnętrz umożliwia zdobywanie dodatkowych umiejętności:

 

 1. wykonywanie prac kreślarskich i graficznych z dziedziny projektowania architektonicznego, budowlanego i urbanistycznego;
 2. opracowywania projektów aranżacji wnętrz;
 3. modernizacji pomieszczeń;
 4. rozpoznawania stylów architektonicznych;
 5. wykonywania modeli architektonicznych i urbanistycznych.

 

 1. Technik robót wykończeniowych w budownictwie z innowacją aranżacja wnętrz znajdzie zatrudnienie w:
 2. firmach budowlanych,
 3. biurach projektowych projektujących obiekty budowlane
 4. przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane,
 5. przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo – budowlane,
 6. zakładach rzemieślniczych,
 7. organach administracji państwowej i samorządowej,
 8. w firmach wykonujących roboty wykończeniowe,
 9. administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami,
 10. prowadzić własną działalność (firmę remontowo – budowlaną),
 11. biurach projektowych zajmujących się projektowaniem wnętrz.

 

 

 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zajęcia szkolne odbywają się w pracowniach zawodowych wyposażonych w materiały dydaktyczne i środki audiowizualne. Uczniowie korzystają także z oprogramowania komputerowego do nauczania kosztorysowania i dokumentacji technicznej.

 

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w warsztatach Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu, firmach zajmujących się pracami wykończeniowymi w budynkach. Pracownie zajęć praktycznych wyposażone są w profesjonalny sprzęt i narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć związanych z nauczanym zawodem. Większość pracowni przystosowana jest do przeprowadzania części praktycznej egzaminów zawodowych w określonych kwalifikacjach.

Do realizacji programu nauczania i zdobywania dodatkowych umiejętności wykorzystywane są również szkolenia i pokazy przeprowadzane przez przedstawicieli różnych firm budowlanych z całej Polski oraz profesjonalne zajęcia ze specjalistami zajmującymi się projektowaniem wnętrz.