1. Ślusarz 722204zawód od dawna istnieje na rynku pracy, ale pomimo ciągłego rozwoju dziedzin związanych z nowoczesnymi technologiami zapotrzebowanie na specjalistów wykonujących usługi ślusarskie nadal rośnie.

Absolwent, który dodatkowo uzyska uprawnienia np. spawacza poszerza w ten sposób swoje umiejętności zawodowe, a to zwiększa możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy.

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
 2. Kwalifikacja 1:

MG.20.Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 1. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie ślusarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. wykonywania elementów maszyn i urządzeń;
 2. naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 3. wykonywania połączeń;
 4. konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
 5. Ślusarz znajdzie zatrudnienie w:
 6. zakładach produkcyjnych z różnych branż,
 7. zakładach usługowych,
 8. administracjach budynków,
 9. może prowadzić własną działalność gospodarczą

 

 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zajęcia szkolne odbywają się w pracowniach zawodowych wyposażonych w materiały dydaktyczne i środki audiowizualne. Uczniowie korzystają także z oprogramowania komputerowego do nauczania dokumentacji technicznej.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu. Pracownie zajęć praktycznych wyposażone są w profesjonalny sprzęt i narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć związanych z nauczanym zawodem. Większość pracowni przystosowana jest do przeprowadzania części praktycznej egzaminów zawodowych w określonych kwalifikacjach.

Kształcenie praktyczne w tym zawodzie odbywa się również u pracodawcy, z którym Szkoła oraz Centrum Kształcenia Praktycznego podpisały trójstronne porozumienie.