Zajęcia praktyczne u pracodawcy.
Umowa o pracę dla młodocianych.
Wynagrodzenie dla młodocianych.
Egzamin z kwalifikacji zawodowych ważny jest we wszystkich krajach UE.