1. Technik budowy dróg 311216 – ciekawy zawód dla osób lubiących pracę w terenie, zainteresowanych poznawaniem nowych technologii i zmianami w infrastrukturze drogowej.

 

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
 2. Kwalifikacja 1:

BD.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych;

 1. Kwalifikacja 2:

BD.25. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów

inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów.

 

 1. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik budowy dróg będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. organizowania i prowadzenia robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów

inżynierskich;

 1. organizowania i koordynowania robót związanych z budową i utrzymaniem dróg oraz

obiektów inżynierskich;

 1. prowadzenia bieżących i okresowych przeglądów technicznych dróg i obiektów

inżynierskich;

 1. wykonywania prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich;
 2. sporządzania kosztorysów robót drogowych.

 

 1. Technik budowy dróg znajdzie zatrudnienie w:
 2. firmach drogowych budujących drogi i obiekty mostowe,
 3. biurach projektów projektujących drogi i obiekty mostowe,
 4. w wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych,
 5. w laboratoriach drogowych,
 6. w organach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za utrzymanie dróg i mostów (Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, zarządcy dróg miejskich, wojewódzkich, powiatowych i gminnych),
 7. może prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zajęcia szkolne odbywają się w pracowniach zawodowych wyposażonych w materiały dydaktyczne i środki audiowizualne. Uczniowie korzystają także z oprogramowania komputerowego do nauczania kosztorysowania i dokumentacji technicznej.

 

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w warsztatach Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu oraz przedsiębiorstwach budownictwa drogowego. Pracownie zajęć praktycznych wyposażone są w profesjonalny sprzęt i narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć związanych z nauczanym zawodem. Większość pracowni przystosowana jest do przeprowadzania części praktycznej egzaminów zawodowych w określonych kwalifikacjach.

Do realizacji programu nauczania wykorzystywane są również szkolenia przeprowadzane przez przedstawicieli różnych firm budowlanych z całej Polski.