1. Murarz – tynkarz 711204 – jeden z najstarszych zawodów budowlanych, który ciągle poszukiwany jest na rynku pracy. Rozwijająca się branża budowlana potrzebuje wysoko wykwalifikowanych pracowników tego kierunku. Absolwenci nie powinni mieć problemów ze znalezieniem interesującej pracy.
 2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
 3. Kwalifikacja 1:

BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 

 1. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie murarz- tynkarz będzie przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 

 1. wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 2. wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
 3. wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 4. wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
 5. wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

 

 1. Murarz-tynkarz znajdzie zatrudnienie w:
 2. przedsiębiorstwach budowlanych,
 3. zakładach rzemieślniczych,
 4. zakładach remontowo-budowlanych,
 5. własnych firmach wykonujących prace murarsko-tynkarskie.

 

 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zajęcia szkolne odbywają się w pracowniach zawodowych wyposażonych w materiały dydaktyczne i środki audiowizualne. Uczniowie korzystają także z oprogramowania komputerowego do nauczania dokumentacji technicznej.

 

Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu. Pracownie zajęć praktycznych wyposażone są w profesjonalny sprzęt i narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć związanych z nauczanym zawodem. Pracownie przystosowane są do przeprowadzania części praktycznej egzaminów zawodowych w tej kwalifikacji.

Do realizacji programu nauczania wykorzystywane są również szkolenia przeprowadzane przez przedstawicieli różnych firm budowlanych z całej Polski.