INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „ NOWEJ ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2018 /2019

Załączniki (wersja WORD/DOCX)

Załączniki (wersja PDF)

Deklaracje maturalne – matura 2019 (WORD DOCX)

Harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2019r

Terminy dla zdających, którzy zamierzają w roku szkolnym 2018-2019 przystąpić do matury po raz pierwszy lub po raz kolejny

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2018/2019

Komunikat o przyborach

Informacja o opłatach za egzamin maturalny dla absolwentów z terenu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie