UWAGA! ZMIANA TERMINU ODBIORU UBRAŃ ROBOCZYCH
Uczestnicy stażu i praktyk zawodowych.
Rodzice zobowiązani są do wyrejestrowania uczestników staży i praktyk z ubezpieczenia zdrowotnego, a po zakończeniu staży i praktyk do ponownego ich zarejestrowania.

Termin odbioru umów o organizację stażu zawodowego: 22-06-2018 r.
Termin odbioru ubrań roboczych: od godz. 12.00 do 16.00, 03-07-2018 r. (tj. wtorek)