Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec-lipiec 2018

Przypominamy, że zbliżają się terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Na egzamin zdający zgłaszają się przynajmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu z dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz materiałami i przyborami wymienionymi w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 r.:

w części pisemnej egzaminu https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2018_Komunikat_o_przyborach_ZAW_NOWY_pis-VI-VII_2018.pdf  

w części praktycznej egzaminu https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2018_Komunikat_o_przyborach_egz_zaw_NOWY_prakt_VI-VII_2018.pdf

Podczas obydwu części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zabrania się wnoszenia do sali oraz korzystania z wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych.

Przypominamy, że jest to egzamin państwowy i należy do niego podejść z należytą powagą oraz dostosować strój do formy zdawania egzaminu.

W dniu 19 czerwca 2018r. – część pisemna egzaminu:
Oznaczenie kwalifikacjiGodzinaSala
B.0510:00204
B.0810:00203
B.1810:00203
B.2110:00204
B.3410:00204
B.0612:00203, 204, 207
B.2212:00206
B.3312:00206, 207
R.0812:00206
B.0714:00203, 204
B.3614:00203

 

W dniu 26 czerwca 2018r. – część praktyczna egzaminu zgodnie z harmonogramem:
Oznaczenie kwalifikacjiGodzinaSala
B.2209:0020
B.2713:0022
B.3313:0020, 22
B.3613:0022
R.0813:0021

 

W dniu 29 czerwca 2018r. – część praktyczna egzaminu:

– kwalifikacja B.30 – godzina 09:00, sala 105,

– kwalifikacja B.34 – godzina 9:00 oraz 15:00 – sala gimnastyczna

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji B.06, B.07, B.08,– odbywa się w CKP w Tarnobrzegu zgodnie z podanym przez ośrodek harmonogramem.