🕯🕯💜Klasa Branżowa 3 BRp wraz z nauczycielem A. Turkiem odwiedziła cmentarz wojskowy🎚🎚 w Tarnobrzegu. Młodzież zapaliła znicze🕯🕯na grobach żołnierzy oraz odmówiła w ich intencji wspólną modlitwę. Był to wyraz pamięci o bohaterach, którzy polegli podczas obrony miasta we wrześniu 1939 roku. Była to również lekcja historii, ponieważ mogliśmy porozmawiać o obronie Tarnobrzega w pierwszych dniach II wojny światowej.🕯🕯🕯💜

Galeria