Spotkanie organizacyjne osób zakwalifikowanych na staż i praktykę zawodową odbędzie się w dniu 20.06.2017 r. o godzinie 10:30 w Sali Patrona.Obecność wszystkich uczestników obowiązkowa! (nie dotyczy 6 uczniów – technik geodeta z klasy II Tb rozpoczynających staż od 19.06.2017) – Lista osób zakwalifikowanych