Ogólna klauzula informacyjna ZS3 06.10.2022

Klauzula informacyjna monitoring wizyjny ZS3 06.10.2022

Zgoda na przetwarzanie (udostępnienie, publikację) wizerunku ucznia Szkoły ZS3 06.10.2022

Podanie Branżowa Szkoła II stopnia

Podanie Internat bursa po zmianach 04.2019

Podanie o egzamin poprawkowy 2020