Organizator: Jednostka Strzelecka 2002 Tarnobrzeg im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”
Termin: 29-30.09.2023r /piątek 16:00-19:00, sobota 8:30-17:00/
Koszt: 70zł/osoby
Ilość szkolonych: 30 osób
Miejsce szkolenia: w piątek sala lekcyjna w szkole, w sobotę poligon strzelecki w Lesie Zwierzyniec /Tarnobrzeg os. Sobów/
PROPONOWANY PLAN SZKOLENIA (SERE ) – Budowlanka 29-30.09.2023 r.
TEORIA – 1 dzień ( wykłady, prezentacje, pokaz sprzętu ).
Czas: 3 x 60 minut ( 16.00 – 19.00 )
1.0. Podstawy survivalu militarnego ( informacje ogólne )
– pojęcie survivalu militarnego
– obszary działania w survivalu militarnym / techniki /
S – Survival – przeżycie
E – Evasion – ucieczka i ukrywanie
R – Resistance – przebywanie w niewoli
E – Escape – techniki ucieczkowe
1.1. Podstawowe pojęcia z problematyki odzyskiwania personelu wojskowego.
– kogo dotyczy i na czym polega zjawisko izolacji (IP)
– w wyniku jakich działań może nastąpić izolacja
– misje ratunkowe
1.2. Psychologia przetrwania.
– jak skoncentrować swój umysł na przetrwaniu
– nieprzyjaciele przetrwania
– ocena sytuacji i możliwości
– wpływ paniki i stresu na możliwość przetrwania
– własny plan przetrwania
1.3. Wyposażenie przeżycia.
– ubranie ( w tym kurtka, rękawiczki, nakrycie głowy )
– obuwie
– Indywidualny Pakiet Survivalowy (IPS)
– Indywidualny Pakiet Medyczny (IPMed)
– Wyposażenie dodatkowe
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE – 2 dzień
Czas: 7 x 60 minut + domarsz i powrót do miejsca ćwiczenia praktycznego 90 minut.
8.30 – 9.15 domarsz na miejsce zajęć praktycznych – ćwiczenie z nawigacji.
9.15. – 16.15 Zajęcia praktyczne
16.15 – 17.00 powrót
2.0. Techniki stosowane w warunkach izolacji i praktyczne ich zastosowanie.
– pozyskiwanie wody
– rozpalanie ognia
– budowa schronienia
– zdobywanie żywności – przyrządzanie posiłku.
– liny i węzły
2.1. Ćwiczenia i zadania praktyczne – działanie w warunkach izolacji.
– terenowa gra taktyczna ( ucieczka i unikanie ) zastosowanie maskowania i umiejętność unikania patroli.
Wszyscy uczestnicy po szkoleniu otrzymają stosowne certyfikaty.