LO 🪖Bezpieczeństwo Wewnętrzne i 🏥Pożarniczo- Ratownicze tym razem na zajęciach medycznych➕. Temat: „Strefa II pola walki z uwzględnieniem protokołu MARCHE oraz podstawowych środków opatrunkowych. Z uwzględnieniem najczęściej odniesionych obrażeń podczas działań taktycznych”.

Galeria