🧯🚒Konkurs wiedzy pożarniczej 🔥„Młodzież Zapobiega Pożarom 2023”🔥. Do konkursu przystąpiło 18 osób z klas LO o profilu ratowniczo-pożarniczym i technikum. Młodzież rozwiązywała test składający się z 30 pytań, jak np: 🔥na co dzielimy pożary, 🔥jaki gaz wydzielający się podczas pożaru stwarza zagrożenie zatrucia się, 🔥jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu?
Uczestnicy wykazali obszerną wiedzą z zakresu pożarnictwa a najlepsi awansowali do konkursu miejskiego, który odbędzie się już niebawem.
I miejsce Adrian Rutyna 🚒
II miejsce Jan Trzaska 🚒
III miejsce Joanna Garboś 🚒
IV miejsce Paula Stefańska i Filip Bożek 🚒 👏👏👏