👷‍♂️BUD.25 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych
👷BUD.18 Pomiary sytuacyjne, wysokościowe i realizacyjne oraz wyniki tych pomiarów.
Ostatni dzień egzaminów kwalifikacji zawodowej Zima 2023. 📸Zdjęcia przed rozpoczęciem egzaminu, sprawdzanie stanowisk.