Już po raz ósmy w naszej szkole odbędzie się etap szkolny olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.
Projekt objął honorowym patronatem Minister Edukacji i Nauki oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej.
Olimpiada (etap szkolny) odbędzie się 22 listopada b.r. o godz. 13.00.
Wszystkie osoby, które zgłosiły chęć udziału zapraszamy do sali 204 w w/w terminie.