Jak obiecaliśmy, tak też zrobiliśmy. Dogrywka w konkursie językowym w ramach Europejskiego Dnia
Języków została rozstrzygnięta. Po pięciu seriach pytań zwycięzcami okazali się reprezentanci klasy
4TAg. Srebrny medal zdobyła klasa 4TAp, a trzecie miejsce przypadło klasie 2LO.
Gratulujemy!!!