Wyniki uczniowie poznają 31 sierpnia 2022 roku, będzie można je sprawdzić online na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub w Systemie Informatycznym Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie. Szkoła aktywuje zdającemu login i hasło, które umożliwią zalogowanie się do systemu i sprawdzenie wyników po 15 sierpnia 2022.
7 września 2022 roku będzie można odebrać świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sekretariacie szkoły