Dzień Przedsiębiorczości odbędzie się 6 kwietnia 2022.
Zainteresowanych wzięciem udziału zapraszam po odbiór kart zgłoszenia.
Uzupełnione karty zgłoszenia proszę dostarczyć do p. Moniki Wiącek do dnia 5.04.2022.
Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:
odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.