W dniu 6 marca 2021 r. w Rzeszowie odbył się etap okręgowy XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Z uwagi na pandemię zawody odbyły się w zachowaniem reżimu sanitarnego: dwie oddzielne sale, odpowiedni dystans, dezynfekcja, maseczki. O możliwość udziału w zawodach centralnych walczyło 74 uczniów z województwa podkarpackiego i małopolskiego. Na wysokim 11 miejscu uplasował się uczeń naszej szkoły Piotr Tomczyk z 2 TBp zdobywając 41,5 punktów. Wynik ten zapewnił Piotrowi tytuł Finalisty Etapu Centralnego Olimpiady. Tytuł finalisty zwalnia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zapewnia przyjęcie bez postępowania kwalifikacyjnego na studia w uczelniach technicznych w Polsce. Również wysokie 17 miejsce zajęła Klaudia Płaza z 4 TB zdobywając 37 punktów.

W klasyfikacji drużynowej zajęliśmy bardzo wysokie 4 miejsce na 19 startujących szkół.

Organizatorem olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Tematy zawodów okręgowych przygotowuje Komitet Główny Olimpiady. Tematy zgrupowane są w dwóch częściach: A i B. Czas przeznaczony na rozwiązanie każdej części wynosi 120 minut. Uczniowie muszą wykazać się nie tylko dużą wiedzą z zakresu przedmiotów zawodowych takich jak budownictwo ogólne, technologia, organizacja budownictwa, kosztorysowanie, konstrukcje budowlane, projektowanie architektoniczne, historia architektury, rysunek techniczny ale również samodzielnością w rozwiązywaniu problemów i umiejętnościami matematycznymi. Prace uczestników oceniało Jury składające się z nauczycieli akademickich Politechniki Rzeszowskiej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za pracę włożoną w przygotowanie do udziału w olimpiadzie i udział w tym trudnym pandemicznym czasie.

Opiekun Ludwik Zgórski

Galeria