Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych

1 marca został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który ,,….ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny” ( luty 2010 r. – prezydent Lech Kaczyński)

Z tej okazji nauczyciele historii w czasie zdalnych lekcji przybliżyli  młodzieży sylwetki Żołnierzy Wyklętych, odbyły się projekcje filmu „ Żołnierze Wyklęci” oraz pokaz prezentacji.