Rada  Rodziców
Zespół Szkół nr 3 im. Gen. Wł. Sikorskiego w Tarnobrzegu

nr rachunku bankowego:

79 1140 2004 0000 3102 7710 2963