🎥 🎥 cyt. „…decyzją Rady Pedagogicznej z dnia …”. Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 „Budowlanka” Rafał Sawicki 👏 👏.