Na podstawie decyzji Premiera RP wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informujemy, że od 12 do 25 marca 2020 r. nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w Zespole Szkół nr 3.

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ) zawiesza również zajęcia praktycznej nauki zawodu.