podstawowe uregulowania służby wojskowej
musztra indywidualna i zbiorowa
poruszanie się na polu walki
noszenie broni
mapa i orientacja topograficzna
ochrona przeciwchemiczna
ćwiczenia praktyczne w terenie

Opublikowany przez ZS nr 3 "Budowlanka" Tarnobrzeg Piątek, 6 grudnia 2019