Strajk nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 jest kontynuowany.
Zajęcia prowadzą nauczyciele nie uczestniczący w akcji protestacyjnej.
Rozpoczęcie zajęć dla poszczególnych klas, czwartek 25.04.2019 r.
1 Br – 8:00
1 TA – 8:00
1 a – 8:00
1 TB – 8:00
2 Br – 8:55
2 TG – 10:45
2 TB – 8:00
2 a – 8:55
3 TC – 8:00
3 TB – 8:55