Kontakt z przyszłym zawodem w naturalnych warunkach jest potwierdzeniem słuszności wyboru kierunku dalszej nauki. Jest to okazja do weryfikacji swoich umiejętności dotyczących pracy pielęgniarki oraz możliwość sprawdzenia się w przyszłym zawodzie.

foto: Przemek Gil

Galeria