Wywiadówka semestralna, czwartek 24 stycznia godzina 17:00.
Obecność obowiązkowa.