14.06.2018r. klasa II A i II TC uczestniczyła w spotkaniu z Panią Katarzyną Przewłocką menedżerem ds. sprzedaży klienta detalicznego oraz z Panią Grażyną Błąd specjalistą ds. sprzedaży Banku Pekao.
Panie przedstawiły ofertę banku skierowaną do młodzieży uczącej się w naszej szkole.
Dziękujemy za miłe spotkanie i ciekawą lekcję przedsiębiorczości.

Galeria