W ramach projektu „SYNERGIA – OD JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DO WZROSTU ZATRUDNIENIA”  po 67 godzinnych zajęciach teoretycznych i praktycznych, odbył się egzamin na wózki widłowe z napędem elektrycznym z uprawnieniami UDT (Urząd Dozoru Technicznego).

Objęte projektem SYNERGIA kursy zawodowe odbywać się będą w Budowlance do roku 2020 i obejmują również płatne staże u pracodawców i praktyki zawodowe.

Galeria