16.03.2018r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbył się II etap Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.
W II etapie wzięli udział: Izabela Marek 1Tb, Klaudia Płaza 1Tb oraz Adam Ziętek 1a. Gratulujemy.

Galeria