Miesiąc: styczeń 2018

Informacja o opłatach za egzamin maturalny

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu) oraz absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Read More

Animatorzy w świetnej formie!

Pierwszy semestr pracy animatorów czasu wolnego był pracowity. Nasza grupa powiększyła się znacznie. Dołączyły do nas ambitne i kreatywne dziewczyny z klasy 1 a.
W tym semestrze skupiliśmy się na integracji oraz znalezieniu mocnych stron każdego z członków grupy. Nadal współpracujemy z Przedszkolami nr 4 i nr 6 w Tarnobrzegu, salą zabaw YUPI Park oraz nawiązaliśmy współpracę z Centrum Szkoleń i Animacji i Przedszkolem nr 15.

Read More

Dla ucznia i rodzica

Kierunki kształcenia

Technikum

Liceum

Szkoła branżowa

WYDARZENIA I ZDARZENIA

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Strona archiwalna