Marszałek Województwa Podkarpackiego w uznaniu szczególnych osiągnięć naukowych, przyznał naszym uczniom – Hubertowi Szlufikowi
i Przemkowi Czachórowi nagrodę pieniężną. Nagrodami honorowani są uczniowie podkarpackich szkół w ramach realizacji programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zgubić talentu”.

Galeria