Biblioteka szkolna realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję
i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Już wkrótce – nowe książki w bibliotece!