Konkurs, organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego
– w szczególności wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału
w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.
Opiekun: Monika Adamiec

Galeria