WORD w Tarnobrzegu kontynuując realizację zadań statutowych
z zakresu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przekazał nieodpłatnie Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu Defibrylator AED Plus Zoll z elektrodami Star – Padz II. Będzie on wykorzystywany przez młodzież tej szkoły, kształcącą się m.in. w klasie
o profilu medycznym do nauki posługiwania się tego rodzaju urządzeniami.

Galeria