Uczniowie klasy 3Tc – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz uczniowie klasy 4Tc – technik urządzeń sanitarnych (10 osób) w dniach 19-20 grudnia 2016 r. wyjeżdżają na pokazy i szkolenia do fabryki kotłów Defro i firmy Hydrogaz.
W poniedziałek zbiórka przed szkołą o godz. 700 – planowany powrót około godz. 1700 . Wyjazd wtorkowy – zbiórka przed szkołą po pierwszej godzinie lekcyjnej o godz. 800 – planowany powrót około godziny 1500.