Autor: art

Informacja o opłatach za egzamin maturalny dla absolwentów z terenu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla: absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu) oraz absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł i należy ją wpłacić na konto OKE w Krakowie w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 7 marca 2019 r.

Read More

Zajęcia z psychologiem

7 stycznia odbyło się w naszej szkole dla klasy 1 A oraz klasy 3 A kolejne spotkanie z psychologiem panią Ewą Biernat dotyczące profilaktyki uzależnień, radzenia sobie ze stresem i agresją.
Zajęcia terapeutyczne dla młodzieży realizowane są przez Stowarzyszenie „Nasza Budowlanka”

Read More

POLSKO-UKRAIŃSKI KONKURS FIZYCZNY Lwiątko 2019

Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu fizycznego LWIĄTKO, który odbędzie się w poniedziałek, 25 marca 2019 roku. Konkurs ten narodził się na Ukrainie, we Lwowie – stąd jego nazwa. Jest fizyczną odmianą popularnego matematycznego „Kangura” – zasady i reguły są takie same. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić nauczycielowi fizyki do dnia 1.02.2019r. Organizator: Greta Tomczyk-Jarosz

Read More

KOPARKO ŁADOWARKI KURS

Korzystając z unijnego programu „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnia” nabywaliśmy umiejętności na kursie „Operator koparko-ładowarek”. Zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadził Ośrodek Szkolenia „INNOWACJA” ze St. Woli.

Read More

Dla ucznia i rodzica

Technikum

Liceum

Szkoła branżowa

WYDARZENIA I ZDARZENIA

Witaj w Budowlance

Facebook

Media społecznościowe

Strona archiwalna