Autor: art

Zasady przeliczania na punkty wyniku egzaminu gimnazjalnego, ocen i innych osiągnięć kandydata

O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 „BUDOWLANKA” w Tarnobrzegu mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów. O przyjęciu do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające: 1. Liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Sumaryczny wynik przedstawiony w procentach, uzyskany z egzaminu z: – języka polskiego – historii i wiedzy o społeczeństwie – matematyki – przedmiotów przyrodniczych – języka obcego mnoży się przez 0,2. Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych. 2. Oceny na świadectwie z czterech zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki, języka obcego...

Read More

SZKOLNY KLUB PCK

Z pewnością każdy z nas wie, jak wygląda i co symbolizuje znak Czerwonego Krzyża. Został on stworzony podczas konferencji międzynarodowej w Genewie w 1863 r. Z tego względu nazywany jest także Krzyżem Genewskim. Początkowo był kojarzony wyłącznie z wojskowymi służbami medycznymi. Wraz z rozwojem ruchu i jego zasięgu działania rozszerzyło się także zastosowanie symboliki na obszar cywilny. Niemniej od zawsze oznacza on osoby niosące pomoc czy to na wojnie czy podczas klęsk żywiołowych i wreszcie w czasie pokoju. Warto wiedzieć, że w krajach muzułmańskich funkcję czerwonego krzyża spełnia czerwony półksiężyc. Symbol czerwonego krzyża lub czerwonego półksiężyca może mieć dwa...

Read More

PREZENTACJA MATURA 2018

Zamieszczamy prezentację multimedialną opracowaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, która przybliża i wyjaśnia wszystkie kwestie prawne, organizacyjne, proceduralne i terminowe związane z przyszłorocznym egzaminem maturalnym. Do zapoznania się z tym materiałem szczególnie gorąco zachęcamy przyszłorocznych maturzystów i ich rodziców....

Read More

O EGZAMINIE MATURALNYM 2018

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018 Załączniki (wersja WORD/DOCX) Deklaracje maturalne – matura 2018 Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2017/2018 Terminy dla zdających, którzy zamierzają w roku szkolnym 2017/2018 przystąpić do matury po raz pierwszy lub po raz kolejny Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2017/2018 Komunikat o przyborach Informacja o opłatach za egzamin maturalny dla absolwentów z terenu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w...

Read More

Dla ucznia i rodzica

Kierunki kształcenia

Technikum

Liceum

Szkoła branżowa

WYDARZENIA I ZDARZENIA

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Media społecznościowe

Strona archiwalna