Autor: art

Technik renowacji elementów architektury

♦ Daje kwalifikacje zawodowe w zawodzie: Technik renowacji elementów architektury ♦ Przygotowuje do studiów na wydziałach architektury i urbanistyki i budownictwa ♦ Przedmioty w zakresie rozszerzonym uczniowie wybierają w klasie II ♦ Przedmioty punktowane na świadectwie ukończenia gimnazjum a) język polski, b) matematyka, c) język obcy, d) zajęcia...

Read More

Technik inżynierii środowiska i melioracji

♦ Daje kwalifikacje zawodowe w zawodzie: Technik inżynierii środowiska i melioracji ♦ Przygotowuje do studiów na wydziałach inżynierii środowiska, melioracji i gospodarki wodnej, ochrony środowiska ♦ Przedmioty w zakresie rozszerzonym uczniowie wybierają w klasie II ♦ Przedmioty punktowane na świadectwie ukończenia gimnazjum a) język polski, b) matematyka, c) język obcy, d) zajęcia...

Read More

Liceum o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne

Przygotowuje do studiów na wydziale bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie publiczne Zajęcia uzupełniające z: ♦ zabezpieczeń systemów i sieci informatycznych, ♦ technik ochrony osobistej i samoobrony. Przedmioty w zakresie rozszerzonym uczniowie wybierają w klasie II Przedmioty punktowane na świadectwie ukończenia gimnazjum a) język polski, b) matematyka, c) język obcy, d) max z (biologia, fizyka, geografia, historia, informatyka,...

Read More

Liceum ogólnokształcące

Liceum dla Dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Wiemy jak istotną role odgrywa dzisiaj ukończenie szkoły średniej i świadectwo dojrzałości. Ukończenie Liceum daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia. Przedmioty w zakresie rozszerzonym uczniowie wybierają w klasie I Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń Wymogi rekrutacyjne: – oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (ZSZ) – 2...

Read More

Terminy rekrutacji 2018/2019

Szkoła prowadzi elektroniczny system rekrutacji do klas pierwszych. 1. Od 07.05.2018r. do 11.06.2018r. Rejestracja kandydatów w systemie, wprowadzanie danych oraz wybór preferencji (wybór szkoły ponadgimnazjalnej oraz klasy). Następnie kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych objęci elektronicznym system rekrutacji drukują podania pobrane z elektronicznego systemu rekrutacyjnego i podpisane przez nich oraz ich rodziców / opiekunów zanoszą do szkoły ponadgimnazjalnej, którą wybrali jako szkołę pierwszego wyboru (w naszej szkole przychodzą do punktu rekrutacyjnego, który znajduje się w bibliotece szkolnej). Szkoła ponadgimnazjalna pierwszego wyboru weryfikuje podania kandydatów. Kandydaci z gimnazjów spoza systemu rejestracji elektronicznej dokonują logowania w szkole pierwszego wyboru (przychodzą w naszej szkole...

Read More

Dla ucznia i rodzica

Kierunki kształcenia

Technikum

Liceum

Szkoła branżowa

WYDARZENIA I ZDARZENIA

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Media społecznościowe

Strona archiwalna