Tegoroczna kampania odbywa się pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”
Budowlanka tradycyjnie włącza się do niej, gdyż ważna jest dla nas troska o Matkę Ziemię.
Oto kilka informacji:
Czy wiecie, kiedy odbyła się pierwsza taka akcja w Polsce?
– W 1994 roku.
Dlaczego finał akcji został wyznaczony na koniec września?
– Wzrasta liczba odpadów w przestrzeni publicznej po okresie wakacyjnym, a każda akcja staje się dobrą okazją do tego, żeby zakomunikować nasz manifest nieśmiecenia.
Kto jest krajowym koordynatorem Sprzątania Świata?
– Fundacja Nasza Ziemia.
Jakie jest hasło tegorocznej akcji?
– „Wszystkie śmieci, są nasze”
Dlaczego należy wziąć udział w akcji?
– Bo każdy, kto sprząta, staje się najlepszym ambasadorem nieśmiecenia i zmienia swoje otoczenie na lepsze.
A zatem;
23 września (piątek) ruszamy. Będziemy sprzątać Las Kamionka. Zaczynamy o 12.30.
Dokładny harmonogram będzie przedstawiony w czwartek.
Koordynatorzy akcji w szkole:
Pani Iwona Rudnicka, Pani Iwona Stawowy i Pani Aleksandra Borek