Będą wydawane 5 lipca 2022 roku (wtorek) przez wychowawców wg poniższego harmonogramu.

Godz. 9.00

Klasa IV TA – sala 20 – mgr Agnieszka Ewiak-Bałata

Godz. 9.30

Klasa IV TB – sala 20 – mgr Monika Wiącek

Godz. 10.00

Klasa III LOg – sala 20 – mgr Dorota Zioło

Zdający po raz kolejny – sekretariat

Przypominam, że te dokumenty wydaje się za potwierdzeniem odbioru. Osoby, które osobiście nie będą mogły odebrać świadectwa, mogą upoważnić pełnoletniego członka rodziny.

Wzór upoważnienia jest na stronie internetowej szkoły w zakładce „Druki i dokumenty do pobrania”.

http://budowlanka.tbg.net.pl/wp-content/uploads/2018/05/upowa%C5%BCnienie.pdf