👷‍♀️👷Eliminacje Olimpiady Budowlanej „Buduj z Pasją” edycja 2022 za nami🧱🧱.
10 marca w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu odbył się etap okręgowy XI Edycji Olimpiady Budowlanej „Buduj z Pasją”✊.
W eliminacjach wzięło udział 7 dwuosobowych drużyn ze szkół budowlanych z województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Naszą szkołę reprezentowali Bartłomiej Juda i Piotr Karaś z klasy 3 TBp.
📝🖍Zawody składały się z dwóch części. Na początku uczestnicy indywidualnie rozwiązywali test wiedzy składający się z 40 pytań w ciągu 60 minut. Na drugą część przeznaczono 90 minut i w tym czasie w zespołach dwuosobowych uczestnicy rozwiązywali zadanie problemowe. Zakres wiedzy i umiejętności Olimpiady „Buduj z Pasją” w tej edycji, na wszystkich jej etapach obejmuje wiedzę z wykonywania robót murarskich i tynkarskich, konstrukcyjno-budowlanych oraz izolacji budowlanych.
O wysokich wymaganiach w stosunku do uczestników świadczy fakt, że Olimpiada znajduje się w wykazie turniejów i olimpiad uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego.
Organizatorem Olimpiady jest Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej z siedzibą w Wieluniu. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.
Opiekun Halina Łazowska