W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbył się Konkurs Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom 2021”. Do konkursu przystąpiło 16 uczniów z klas I, II i III LO.

Uczniowie mieli za zadanie rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań obejmujących takie zagadnienia jak :

– Tradycja i historia ochrony przeciwpożarowej
– Historia utworzenia Związku OSP RP
– Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej
Organizacja i zadania OSP
– Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych
– Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów
– Sprzęt ratowniczo-gaśniczy
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
– Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, substancji niebezpiecznych
– Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń
– Zasady udzielania pierwszej pomocy

Zwycięzcą konkursu został Bartosz Gacoń z klasy I LOp, II miejsce zajął Filip Bożek, III miejsce Łukasz Furtak obaj również z klasy I LOp.

Serdecznie gratulujemy !!!!

Jacek Sobowiec

Galeria