👷🎥Przygotowania do egzaminu spawalniczego. ▶️Metoda MAG 135. ▶️SPOINA PACHWINOWA, ▶️SPOINA CZOŁOWA. Klasa 3BRg – kierunek Ślusarz🔧🧑‍🏭.