Rok 2021 rokiem Konstytucji 3 Maja

W tym roku świętujemy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Zgodnie z uchwałą Sejmu RP, rok 2021 został ogłoszony Rokiem Konstytucji 3 Maja.

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Państwo stało się monarchią konstytucyjną z trójpodziałem władzy. Zlikwidowano liberum veto i zniesiono wolną elekcję. Autorami konstytucji byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj.