NABÓR ELEKTRONICZNY Aktualności – Link

NABÓR ELEKTRONICZNY – LOGOWANIE

Konto w systemie –   Zakładam konto w systemie

DLA OSÓB KTÓRE MAJĄ PROBLEM Z ZALOGOWANIEM SIĘ DO SYSTEMU, MAMY PRZYGOTOWANY WZÓR PODANIA DO WYPEŁNIENIA I DOSTARCZENIA DO NASZEJ SZKOŁY.
NASZ PRACOWNIK NA ICH PODSTAWIE WPROWADZI DANE DO SYSTEMU!

WNIOSEK – wzór podanie po szkole podstawowej 2021 – PDF

LO:
1. Klasa o profilu pielęgniarsko – rehabilitacyjnym
2. Klasa o profilu ratowniczo – pożarniczym
3. Klasa o profilu animator czasu wolnego
4. Klasa o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne

Technikum:
1. Technikum aranżacji wnętrz i robót wykończeniowych
2. Technikum budownictwa z  innowacją architektoniczną- nowość
3. Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
4. Technikum spawalnictwa – nowość
5. Technikum geodezji z elementami nawigacji
6. Technikum inżynierii sanitarnej
7. Technikum chłodnictwa i klimatyzacji
8. Technikum ochrony środowiska
9. Technikum budowy dróg
10. Technikum inżynierii środowiska i melioracji
11. Technikum renowacji elementów architektury
12. Technikum gazownictwa

Szkoła Branżowa I stopnia:
1. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
2. Ślusarz z elementami spawalnictwa
3. Stolarz
4. Murarz-tynkarz
5. Monter sieci i instalacji sanitarnych – hydraulik z elementami spawalnictwa
6. Betoniarz-zbrojarz
7. Dekarz
8. Cieśla

TERMINY REKRUTACJI

1.

od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00Rejestracja kandydatów/wybór preferencji tj. wybór szkoły oraz klasy. Składanie podań przez kandydatów w szkołach ponadpodstawowych pierwszego wyboru:

– kandydaci objęci elektronicznym systemem rekrutacji drukują podania z elektronicznego systemu rekrutacyjnego i podpisane przez nich oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) przynoszą do szkoły ponadpodstawowej  pierwszego wyboru.

– kandydaci nie objęci elektronicznym systemem rekrutacji zakładają konto samodzielnie lub dokonują logowania w szkole pierwszego wyboru w punkcie rekrutacyjnym, drukują podanie, które podpisują rodzice (prawni opiekunowie) i składają je w szkole.

2.od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
3.od 17 maja do 15 lipca 2021 r. do godz. 14.00Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
4.od 25 czerwca do  14 lipca 2021 r. do godz. 15.00Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje
5.do 21 lipca 2021 r.Weryfikacja przez szkoły ponadpodstawowe wprowadzonych danych i porządkowanie list zakwalifikowanych do przyjęcia.
6.22 lipca 2021 r.
o godz. 8.00
Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do danej szkoły.
7.od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
8.od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz.15.00Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku kandydata do technikum i szkoły branżowej w postaci przedłożenia orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
9.2 sierpnia 2021 r. o godz. 8.00Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.