Miesiąc: Styczeń 2021

W całej Polsce trwają egzaminy zawodowe

🖊🖊Ferie feriami a u nas, jak i w całej Polsce trwają egzaminy zawodowe👨‍🎓. Przyszli technicy budownictwa, energetyki odnawialnej, geodezji zdają egzaminy potwierdzające KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 👷. Np.: BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów, BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i nieruchomościami, BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. ✊

Read More

Informacja dla uczniów i absolwentów szkół maturalnych

OKE w Krakowie informuje, że w roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej
Absolwent/uczeń, przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (zał. 30.) do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do 15 stycznia 2021 r. lub do dyrektora szkoły macierzystej do 8 lutego 2021 r.

Read More

Informacja o opłacie za egzamin maturalny

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie jest odpłatny dla: absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu oraz absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
„Kolejny raz”, oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.
Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł i należy ją wpłacić w terminie 
od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r. na poniższe konto:

Read More

Dla ucznia i rodzica

Kierunki kształcenia

Technikum

Liceum

Szkoła branżowa

WYDARZENIA I ZDARZENIA

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Media społecznościowe

Strona archiwalna