Miesiąc: Grudzień 2020

Praktyki zagraniczne „Mobilność – szansa na sukces”

Kolejnym etapem realizacji tego projektu było zebranie komisji rekrutacyjnej. Po przeliczeniu punktów komisja zakwalifikowała kandydatów, którzy złożyli formularze zgłoszeniowe. Punkty przyznawane były w następujących kategoriach: zachowanie, średnia ocen z przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych, ocena z języka angielskiego oraz rekomendacja nauczycieli praktycznej nauki zawodu z CKZ. Wyłoniona została grupa dziewięciu uczniów, którzy zakwalifikowali się na wyjazd oraz grupa rezerwowa. Wszyscy zainteresowani zostali powiadomieni o wynikach rekrutacji. Gratulujemy.

Read More

Komunikat!

👉Od 7 grudnia (poniedziałek) wracają zajęcia praktyczne w CKZ dla klas technikum i szkoły branżowej. Zajęcia zgodnie z planem. Wyjątek klasy: 3Br, 2Brp i 2Brg Monterzy robót wykończeniowych, zmiana druga, godziny podane są w e-dzienniku wiadomości. 👏

Read More

Dla ucznia i rodzica

Kierunki kształcenia

Technikum

Liceum

Szkoła branżowa

WYDARZENIA I ZDARZENIA

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Media społecznościowe

Strona archiwalna