Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń-luty 2021

Przypominamy, że zbliżają się terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Na egzamin zdający zgłaszają się przynajmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu z dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz materiałami i przyborami wymienionymi w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Podczas obydwu części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zabrania się wnoszenia do sali oraz korzystania z wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych.

Przypominamy, że jest to egzamin państwowy i należy do niego podejść z należytą powagą oraz dostosować strój do formy zdawania egzaminu.

Na terenie szkoły należy stosować wytyczne epidemiczne  w związku z COVID-19  dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu w sesji zimowej 2021 r.

Załączniki:

  1. Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r.:

w części pisemnej egzaminu  https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/1_Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2012_2017.pdf

w części praktycznej egzaminu

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/1_aKomunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2012_2017.pdf

  1. Harmonogram egzaminu

Harmonogram egzaminu styczeń 2021

  1. Wytyczne epidemiczne w związku z COVID-19 dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20201216_Przeprowadzanie_EPKwZ_EZ_COVID_Wytyczne_Zima_2021.pdf